Οι δήμοι & το περι-αστικό πράσινο

Από την πολύ δραστήρια Οικολογική Κίνηση Κοζάνης λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση.

Στις 30 Ιουνίου έληξε η προθεσμία για τη υποβολή αιτήσεων ιδιωτών και Δήμων για υπαγωγή χέρσων ή και καλλιεργήσιμων εκτάσεων στον κανονισμό 1257. Σύμφωνα με το κανονισμό αυτό επιδοτούνται τα έξοδα για φύτευση και μακρόχρονη διατήρηση δέντρων σε ιδιωτικές ή Δημόσιες εκτάσεις.

Συγκεκριμένα επιδοτούνται:
  • τα αρχικά έξοδα φύτευσης, περιφράξεις κλπ.
  • τα έξοδα συντήρησης και φροντίδας των νεαρών δέντρων
  • η απώλεια εισοδήματος ή γενικότερα εσόδων λόγω δέσμευσης της συγκεκριμένης έκτασης (καταβάλλεται ενοίκιο, εξαρτώμενο από την ιδιότητα ή το επάγγελμα του αιτούντα)
Για τον κανονισμό 1257 και τα πλεονεκτήματα του ενημερώθηκαν από τη Δασική υπηρεσία οι Δήμοι, οι οποίοι μπορούσαν να αρπάξουν την ευκαιρία για να δασώσουν ή γενικότερα να πρασινίσουν χέρσες δημοτικές εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές όπως για παράδειγμα οι λόφοι γύρω από την Κοζάνη παραμένουν αποψιλωμένες και καταπατούνται ανεξέλεγκτα, με την ανοχή πολλές φορές των Δημοτικών αρχών.

Δυστυχώς οι περισσότεροι Δήμοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις (Δήμος Ελίμειας), αδιαφόρησαν ή και συνειδητά απέφυγαν να ενταχθούν, διότι ως γνωστόν οι καταπατημένες εκτάσεις δίνουν ψήφο ενώ τα δέντρα όχι.

Και όμως ήταν μια ευκαιρία για εκτεταμένες δασώσεις σ έναν από τους πιο φαλακρούς νομούς της χώρας, με τη βοήθεια και του πόρου ανάπτυξης, που καιρός είναι να παίξει το ρόλο του σαν αιμοδότης έργων ανάπλασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Ας ελπίσουμε ότι στη επόμενη καταληκτική προθεσμία του κανονισμού 1257 οι περισσότεροι Δήμοι δεν θα μας δώσουν τροφή για παρόμοιες επικρίσεις. Στην κατεύθυνση αυτή οφείλει να συνδράμει και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
  • τόσο με πιέσεις στους Δήμους, οι οποίοι δεν παραχωρούν εύκολα εκτάσεις, ούτε συγκινούνται από τα ευχολόγια της Νομαρχίας
  • όσο και με ενισχύσεις από τον πόρο ανάπτυξης, ο οποίος κάποτε πρέπει να επανέλθει στην κοίτη του.


© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved