Σκι

Κανόνες ασφαλείας σε χιονοδρομικά κέντρα.
Γενική οργάνωση κέντρων
Χιονοδρομική περιοχή - έκταση
1. Η στρωμένη πίστα
2. Η χιονοδρομική διαδρομή
3. Το σκι εκτός πίστας
4. Πληροφορίες
5. Ασφάλεια χιονοδρόμων
Μηχανικοί αναβατήρες
Οι σχολές,οι δάσκαλοι και οι οδηγοί του σκι
Κανόνες συμπεριφοράς του χιονοδρόμου κατάβασης
photo 1


Κανόνες ασφαλείας σε χιονοδρομικά κέντρα.

Η ασφάλεια στα Χιονοδρομικά κέντρα δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δε συνεργαστούν αρμονικά:

 • Οι αρχές της Διοίκησης του Χιονοδρομικού Κέντρου
 • Οι υπεύθυνοι των αναβατήρων - σκι - λιφτ
 • Οι σχολές, οι δάσκαλοι και οι προπονητές σκι
 • Οι χιονοδρόμοι

 • Γενική οργάνωση κέντρων

  Περιλαμβάνει τους φορείς που είναι αρμόδιοι:
  • για τις χαράξεις, τη συντήρηση του στρωσίματος της πίστας και την προστασία της πίστας και των χιονοδρομικών διαδρομών
  • για την οργάνωση μιας μόνιμης υπηρεσίας διάσωσης πάνω στην πίστα καθώς και για τις πρώτες βοήθειες προς τους πληγωμένους
  • για την ενημέρωση των χιονοδρόμων σχετικά με τις χαράξεις, τις δυσκολίες των διαφόρων πιστών ή διαδρομών, τον προβλεπόμενο καιρό και τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

  Χιονοδρομική περιοχή - έκταση

  Περιλαμβάνει την πίστα και τη χιονοδρομική διαδρομή εκτός πίστας. Η οργάνωση της χιονοδρομικής περιοχής / έκτασης στην Ευρώπη αναφέρεται κυρίως στις στρωμένες / πατημένες πίστες.

  1. Η στρωμένη πίστα

  Οι στρωμένες πίστες χαρακτηρίζονται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους σε πράσινες, μπλε, κόκκινες και μαύρες.
  Πάνω στις πατημένες πίστες ισχύει ένα δίκαιο ασφάλειας το οποίο είναι θεσμοθετημένο από τη νομοθεσία κάθε κράτους.
  Οι πίστες δεν πρέπει να είναι χαραγμένες σε ζώνες με κίνδυνο χιονοστιβάδων.
  Πρέπει να είναι αναλόγως "ανοιχτές" ή "κλειστές" κάθε μέρα.
  Δεν πρέπει να υπάρχουν ειδικοί αντικειμενικοί κίνδυνοι και αφύσικα εμπόδια στις πίστες, όχι μόνο καθ' όλο το μήκος τους αλλά, και στις παραπλήσιες περιοχές.
  Η υπηρεσία διάσωσης πρέπει να επαγρυπνεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας από το άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο της πίστας.
  O χιονοδρόμος έχει δικαίωμα να απολαύσει την ίδια ασφάλεια ακόμη και σε περίπτωση που για κάποιο λόγο το Κέντρο ανοίξει μια πίστα που δεν είναι στρωμένη (πατημένη).

  2. Η χιονοδρομική διαδρομή

  Μια χιονοδρομική διαδρομή δεν πρέπει να σηματοδοτείται σε μια κατεύθυνση ή περιοχή με αφύσικους κινδύνους για το χιονοδρόμο. Η σηματοδότηση πρέπει να επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος της κατάβασης.
  Οι κίνδυνοι χιονοστιβάδων θα πρέπει να αναφέρονται κάπου στο Χιονοδρομικά Κέντρο όπως επίσης και στον τόπο εκκίνησης των αναβατήρων και σκι - λιφτ που οδηγούν στην αφετηρία των διαδρομών. Ακόμη, οι διαδρομές θα πρέπει να είναι κλεισμένες εμφανώς με μπάρες ή δίχτυα.
  Αν και οι διαδρομές δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζουν, οι δυσκολίες που ξεπερνούν τις δυνατότητες ενός μέσου χιονοδρόμου πρέπει να αναφέρονται στα ενημερωτικά φυλλάδια του Χιονοδρομικού Κέντρου.
  Η διαδρομή που έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα δύσκολη διατρέχεται με αποκλειστική και μόνον ευθύνη του χιονοδρόμου που τη χρησιμοποιεί ή του δασκάλου - προπονητή του.

  3. Το σκι εκτός πίστας

  Εξαιρώντας το καθήκον του Κέντρου να ενημερώσει σχετικά με το μετεωρολογικά δελτίο και, φυσικά, για τους κινδύνους χιονοστιβάδων, το σκι εκτός πίστας πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των χιονοδρόμων, των δασκάλων ή των οδηγών.

  4. Πληροφορίες

  Πληροφορίες για τους χιονοδρόμους δίνονται από το ενημερωτικό φίιλλάδιο του Κέντρου όπου:
  Οι πίστες παρουσιάζονται με συνεχή γραμμή και σε χρώμα που αντιστοιχεί στο βαθμό δυσκολίας της πίστας.
  Οι χιονοδρομικές διαδρομές εμφανίζονται με διακεκομμένη γραμμή που την αποτελούν τελείες ή με συνεχή γραμμή χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλί.

  5. Ασφάλεια χιονοδρόμων

  Στις χώρες όπου το σκι δεν οργανώνεται σε πατημένη πίστα αλλ' απλώς σε μια έκταση γεωγραφικά οροθετημένη γι' αυτό το σκοπό, η ασφάλεια του χιονοδρόμου πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλη την περιοχή έναντι γνωστών κινδύνων των βουνών ή άλλων κινδύνων που ο χιονοδρόμος δε μπορεί να υποψιαστεί, όσο προσεκτικός κι αν είναι.

  photo 2  photo 3

  Μηχανικοί αναβατήρες

  Ανήκουν σε δύο κατηγορίες:

  1. Εναέριες καμπίνες και τελεφερίκ

  Ο επιβάτης αυτών των μέσων επειδή δε συντελεί κανένα έργο για τη μεταφορά του δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. Ευθύνεται όμως αυτός που εκμεταλλεύεται τα μέσα και οφείλει να εξασφαλίζει για τον επιβάτη ασφαλή μεταφορά από την αφετηρία μέχρι και τον τερματισμό.

  2. Εναέριοι αναβατήρες, συρόμενα λιφτ

  Υπόκεινται σε εθνικά, νομικά και διοικητικά, μέτρα και ο υπεύθυνος για τη λειτουργία τους πρέπει να εξασφαλίζει:
  • Καλή λειτουργία των μηχανών με τη φροντίδα εκπαιδευμένου και επαρκούς προσωπικού.
  • Σωστή διευθέτηση και συντήρηση των περιοχών της αφετηρίας και του τερματισμού των λιφτ με σηματοδότηση που να προειδοποιεί για τυχόν δυσκολίες του εδάφους.
  • Τη διευθέτηση και την πιθανή προστασία της ουράς που σχηματίζουν οι χιονοδρόμοι όταν περιμένουν το λιφτ.
  • Την καλή διατήρηση του διαδρόμου κατάβασης.
  • Την προστασία του διαδρόμου σε επικίνδυνες περιοχές και την παροχή βοήθειας στο χιονοδρόμο που συναντά δυσκολίες ώστε να αποφευχθεί η πτώση του και να κατέβει ακίνδυνα και με ασφάλεια.
  • Την παρακολούθηση του διαδρόμου ανάβασης ώστε να προληφθεί, να αποφευχθεί ή να περιοριστεί τυχόν κίνδυνος με άμεση παρέμβαση.
  • Την παροχή βοήθειας σε περίπτωση φανερής δυσκολίας του χιονοδρόμου ή μετά από παράκλησή του και προπαντός την παροχή βοήθειας στα παιδιά.
  • Τη σηματοδότηση του τρόπου χρησιμοποίησης του λιφτ με ειδικές περιγραφικές εικόνες.

   Αλλά και ο χιονοδρόμος πρέπει:

  • Να έχει τις φυσικές και τεχνικές ικανότητες ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα που βρίσκονται σε κίνηση και να μπορεί να γλιστρήσει άνετα πάνω στα ίχνη.
  • Να δείχνει στοιχειώδη σύνεση και να σέβεται τις οδηγίες που έχουν οριστεί από τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης του λιφτ.

  Οι σχολές,οι δάσκαλοι και οι οδηγοί του σκι

  Οι σχολές χιονοδρομίας, οι δάσκαλοι και οι οδηγοί του σκι πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την τεχνική του αθλήματος και τους κανόνες συμπεριφοράς του σκιέρ ώστε να μάθουν στους χιονοδρόμους την τέχνη να κάνουν σκι με ασφάλεια.
  Οι σχολές είναι υπεύθυνες για τη σωστή κατάταξη των μαθημάτων στις διάφορες τάξεις.
  Οι σχολές, οι δάσκαλοι και οι οδηγοί του σκι δεν πρέπει ποτέ να προτρέπουν τους μαθητές να δοκιμάζουν δυσκολίες δυσανάλογες με τις ικανότητες τους ιδίως σε συνάρτηση με την ποιότητα του χιονιού και την κατάσταση του καιρού.
  Οι δάσκαλοι του σκι πρέπει να υπενθυμίζουν στους μαθητές τους άτι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη προτεραιότητα πάνω στην πίστα και ότι πρέπει συνεχώς να σέβονται τους κανόνες συμπεριφοράς του χιονοδρόμου.

  Οι χιονοδρόμοι

  Εξαιρώντας την περίπτωση λαθών που δημιουργεί ένας τρίτος, οι χιονοδρόμοι κάνουν σκι με προσωπική τους ευθύνη για τις δυσκολίες και τους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν.

  Κανόνες συμπεριφοράς του χιονοδρόμου κατάβασης

  Το σκι, όπως όλα τα σπορ, περικλείει κινδύνους. Οι κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (F.I.S.) είναι το ιδανικό πρότυπο συμπεριφοράς του συνετού και ευσυνείδη του χιονοδρόμου.

  Οι κανόνες της F.I.S. αφορούν όλους τους χιονοδρόμους οι οποίοι πρέπει να τους γνωρίζουν και να τους σέβονται.

  Αυτός που προκαλεί ένα ατύχημα παραβλέποντας τους κανόνες μπορεί να θεωρηθεί ένοχος έναντι του ποινικού ή αστικού δικαίου.


  Σεβασμός προς τον άλλο
  Κάθε χιονοδρόμος πρέπει να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη θέσει σε κίνδυνο άλλο χιονοδρόμο ή να του προκαλέσει ατύχημα.
  Σχόλιο: Ο χιονοδρόμος είναι υπεύθυνος όχι μόνο για την απρεπή του συμπεριφορά αλλά επίσης και για τον τυχόν καλοδιατηρημένο εξοπλισμό του ακόμη κι αν είναι προηγμένης τεχνολογίας.
  Έλεγχος ταχύτητας και συμπεριφοράς
  Κάθε χιονοδρόμος πρέπει να κάνει σκι έχοντας πρώτα ελέγξει τα σκι του. Πρέπει να εναρμονίζει την ταχύτητά του και τον τρόπο που κάνει σκι ανάλογα με την προσωπική του δυνατότητα, τις δυσκολίες του εδάφους, την κατάσταση του χιονιού και του καιρού κι ακόμα να παίρνει υπόψη του τον αριθμό των χιονοδρόμων που βρίσκονται στην πίστα.
  Σχόλιο: Οι συγκρούσεις είναι συνήθως αποτέλεσμα μεγάλης ταχύτητας, ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς ή λανθασμένης εκτίμησης της κυκλοφορίας πάνω στην πίστα. 0 χιονοδρόμος πρέπει να μπορεί να σταματήσει, να στρίψει και γενικά να κινηθεί πάντοτε ανάλογα με την ορατότητα που έχει. Σε περιοχή με πολύ κόσμο και κυρίως στην κορυφή του βουνού (lift), στο κάτω μέρος της πίστας ή στην περιοχή γύρω από τους μηχανικούς αναβατήρες, ο χιονοδρόμος πρέπει να πηγαίνει σιγά.
  Έλεγχος κατεύθυνσης
  Ο χιονοδρόμος που βρίσκεται στο πάνω μέρος της πίστας έχει τη δυνατότητα, λόγω της Θέσης του, να διαλέξει την πορεία του. 'Έτσι πρέπει να επιλέξει μια κατεύθυνση η οποία δεν Θα βάζει σε κίνδυνο το χιονοδρόμο που βρίσκεται στο πιο χαμηλό μέρος της πίστας (δηλαδή μπροστά του).
  Σχόλιο: Το σκι είναι ένα άθλημα ελεύθερων ελιγμών και o καθένας μπορεί να πάει άπου Θέλει αρκεί, βέβαια, να σέβεται τους κανόνες συμπεριφοράς του χιονοδρόμου. Πρέπει ακόμα να έχει συναίσθηση των δυνατοτήτων του και να παίρνει υπόψη του τις απρόοπτες συνθήκες του βουνού. Η προτεραιότητα ανήκει πάντα στο χιονοδρόμο που βρίσκεται μπροστά. αυτός που ακολουθεί οφείλει να κρατά αρκετή απόσταση για να δώσει τη δυνατότητα στο χιονοδρόμο που προηγείται να μπορέσει να στρίψει από όποια πλευρά επιθυμεί.
  Κράτημα αποστάσεων στο προσπέρασμα
  Το προσπέρασμα μπορεί να γίνει από την πάνω ή την κάτω μεριά της πίστας, από δεξιά ή αριστερά αλλά πάντοτε σε απόσταση αρκετά μεγάλη ώστε ο χιονοδρόμος που προσπερνάμε να μπορεί να κάνει ελεύθερα οποιονδήποτε ελιγμό χωρίς κίνδυνο σύγκρουσης.
  Σχόλιο: Ο χιονοδρόμος που προσπερνά κάποιον άλλο είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για τον τρόπο προσπέρασης ώστε να μη του δημιουργήσει καμιά δυσκολία. Η ευθύνη τον βαρύνει μέχρι να ολοκληρωθεί η προσπέραση. 0 κανόνας αυτός ισχύει και στην περίπτωση που προσπερνάμε χιονοδρόμο ενώ βρίσκεται σε στάση.
  Προσοχή στην είσοδο και την εκκίνηση σε πίστα κατάβασης
  Κάθε χιονοδρόμος που εισέρχεται σε πίστα κατάβασης ή ξεκινά μετά από στάση πρέπει να βεβαιωθεί άτι μπορεί να κινηθεί χωρίς να Θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του ή κάποιον άλλο. Έτσι πρέπει να ελέγξει προσεκτικά και το πάνω και το κάτω μέρος της πίστας.
  Σχόλιο: Η πείρα έχει αποδείξει ότι η είσοδος σε πίστα ή η εκκίνηση μετά από στάση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατύχημα. Όταν λοιπόν ένας χιονοδρόμος βρίσκεται σ' αυτή τη θέση είναι εντελώς απαραίτητο να μπει στην πίστα με προσοχή για να μην προκαλέσει κώλυμα ή κίνδυνο στον εαυτό του και στους άλλους. Φυσικά, όταν ο χιονοδρόμος βρεθεί σε κίνηση έστω και με χαμηλή ταχύτητα απολαμβάνει ξανά το προνόμιο του 3ου κανόνα σε σχέση με τους ταχύτερους χιονοδρόμους που έρχονται από ψηλά ή από πίσω.
  Αποφυγή αναίτιας στάσης
  Κάθε χιονοδρόμος πρέπει να αποφεύγει να σταματά χωρίς λόγο στις πίστες, σε περάσματα στενά ή χωρίς ορατότητα. Σε περίπτωση πτώσης ο χιονοδρόμος πρέπει να ελευθερώνει την πίστα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
  Σχόλιο: Με εξαίρεση τις φαρδιές πίστες, η στάση πρέπει να πραγματοποιείται στην άκρη της πίστας. Μια στάση σε στενό πέρασμα ή χωρίς ορατότητα στην επάνω μεριά της πίστας είναι ασυγχώρητη.
  Η ανάβαση - κατάβαση χωρίς σκι γίνεται μόνο από την άκρη της πίστας
  Ο χιονοδρόμος που ανεβαίνει ή κατεβαίνει την πίστα χωρίς να φοράει σκι πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα την άκρη της πίστας.
  Σχόλιο: Κάθε κίνηση αντίθετη προς τη γενική κατεύθυνση δημιουργεί απρόοπτα εμπόδια στους χιονοδρόμους. Ειδικά οι πατημασιές στο χιόνι χαλούν την πίστα και μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους.
  Σεβασμός στην σηματοδότηση και τα σήματα
  Κάθε χιονοδρόμος πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στη σηματοδότηση και τα σήματα.
  Σχόλιο: Ο βαθμός δυσκολίας μιας πίστας ξεχωρίζει από τα χρώματα. Η μαύρη είναι η πιο δύσκολη. Ακολουθούν η κόκκινη, η μπλε και η πράσινη. Ο χιονοδρόμος είναι ελεύθερος να διαλέξει οποιαδήποτε πίστα επιθυμεί. Βέβαια, οι πίστες είναι φραγμένες και έχουν σήματα ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι. Όντας προς το συμφέρον των χιονοδρόμων, ο σεβασμός προς αυτή τη σηματοδότηση είναι απολύτως επιβεβλημένος.
  Παροχή βοήθειας σε χιονοδρόμο που κινδυνεύει
  Σε περίπτωση ατυχήματος κάθε χιονοδρόμος οφείλει να προσφέρει τη βοήθειά του.
  Σχόλιο: Η βοήθεια στο χιονοδρόμο που βρίσκεται σε κίνδυνο, αν δεν είναι υποχρέωση νομικής φύσης, είναι τουλάχιστον υποχρέωση αθλητικής (και όχι μόνο) ηθικής. Αυτή συνίσταται στο να προσφέρει κανείς τις πρώτες βοήθειες, να ειδοποιήσει την υπηρεσία ασφαλείας και να προστατέψει το μέρος που συνέβη το ατύχημα. Η F.I.S. (Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας) ελπίζει ότι το πλημμέλημα της φυγής με σκι θα τιμωρείται σύντομα ποινικά (όπως ακριβώς συμβαίνει σε αυτοκινητικά δυστυχήματα με τη φυγή του υπαίτιου αυτοκινήτου) και στα κράτη όπου η νομοθεσία ακόμη δεν το προβλέπει.
  Ανταλλαγή στοιχείων μετά το ατύχημα
  Κάθε χιονοδρόμος και μάρτυρας ατυχήματος, είτε έχει ευθύνη για το ατύχημα είτε όχι, πρέπει να ανταλλάσσει ονόματα και διευθύνσεις αμέσως μετά το συμβάν.
  Σχόλιο: Οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν μεγάλη σημασία για τη συγκράτηση του φακέλου ενός ατυχήματος. Κάθε χιονοδρόμος λοιπόν πρέπει να εκπληρώνει αυτό το ηθικά καθήκον που φανερώνει άνθρωπο με συνείδηση. Οι εκθέσεις της υπηρεσίας διάσωσης και της αστυνομίας καθώς και όλες οι φωτογραφίες βοηθούν τα μέγιστα στον προσδιορισμό πιθανών ευθυνών.
  © Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved