Υγροβιότοποι

Από το βιβλίο του Νίκου Νέζη " Ανθρώπινο περιβάλλον"

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης για τους διεθνούς σημασίας υγρότοπους κυρίως ως βιότοπους υδρόβιων πτηνών (υγροβιότοπους), που υπέγραψε και η Ελλάδα στο Ραμσάρ του Ιράν την 2-2-71 (την επικύρωσε με το Ν.Δ.191Ι74), υγρότοποι είναι ελώδεις περιοχές, βάλτοι, τυρφώνες ή νερά, φυσικά ή τεχνητά, μόνιμα ή παροδικά και με νερό που είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και περιοχές με θαλάσσιο νερό, που το βάθος τους όμως, σε περίοδο άμπωτης, δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα. Επίσης ως υδρόβια πτηνά θεωρούνται αυτά που εξαρτώνται οικολογικά από τους υγρότοπους.

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης Ραμσάρ πρέπει (άρθρο 4) να προάγει τη διατήρηση των υγροτόπων και των υδρόβιων πτηνών με τη δημιουργία περιοχών ειδικής προστασίας της φύσης μέσα στους υγρότοπους, να ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και την ανταλλαγή στοιχείων και δημοσιευμάτων σχετικών με τους υγροτόπους, τη χλωρίδα και την πανίδα τους καθώς επίσης και να προσπαθεί, μέσω της διαχείρισης, να αυξήσει τους πληθυσμούς των υδρόβιων πτηνών.

Υγροβιότοπος

Τα συμβαλλόμενα κράτη συμφώνησαν και υπέγραψαν τη Σύμβαση επειδή:
αναγνώρισαν την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του.
έλαβαν υπόψη τους τη θεμελιώδη οικολογική λειτουργία των υγροτόπων, ως ρυθμιστών της κατάστασης των υδάτων και ως βιοτόπων, που διατηρούν χαρακτηριστική χλωρίδα και πανίδα, ιδιαίτερα των υδρόβιων πτηνών.
είχαν πειστεί ότι οι υγρότοποι αποτελούν μεγάλης σημασίας οικονομική, πολιτιστική και επιστημονική πηγή καθώς και αναψυχής, η απώλεια της οποίας θα ήταν ανεπανόρθωτη.

Οι ελληνικοί υγρότοποι διεθνούς σημασίας, κυρίως ως βιότοποι υδρόβιων πτηνών που καταγράφτηκαν στη Σύμβαση του Ραμσάρ είναι 11 (υγρότοποι και συγκροτήματα υγροτόπων).

Εκτός από τους υγροβιότοπους της Σύμβασης Ραμσάρ υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλοι 20 τουλάχιστον σημαντικοί υγρότοποι που αποτελούν βιότοπους υδρόβιων πτηνών.

Υγροβιότοποι Σύμβασης Ραμσάρ

1. Δέλτα ποταμών Λούρου και Αράχθου

Παραποτάμια χλωρίδα:

φτελιές, λεύκες κ.ά.

Ορνιθοπανίδα:

αργυροπελεκάνοι, χουλιαρομύτες, πάπιες, καλαμοκανάδες, νεροχελίδονα, τρύγγες, κ.ά.
2. Δέλτα ποταμού 'Εβρου
Παραποτάμια χλωρίδα:

αρμυρίκια, πλατάνια, λεύκες, ιτιές, κ.ά.
Ορνιθοπανίδα:

κορμοράνοι, σκυλοκούταβοι (μεσογειακοί γλάροι), αβοκέτες, νεροχελίδονα, κύκνοι, χήνες, φοινικόπτερα, γλαρόνια, κ.ά.
3. Συγκρότημα λιμνών Θράκης: Βιστωνίδα (Μπουρού) - Πόρτο Λάγος - Φανάρι (Ξηρολίμνη) - Αρωγή (Μαυρολίμνη) - Μέση (Αλυκή) - Καρακατσάλη (Πτελέα) - Μητρικ (Μάνα).
Παραποτάμια χλωρίδα:

φτελιές, ιτιές, παλιούρια, κ.ά.
Ορνιθοπανίδα:

ερωδιοί, χουλιαρομύτες, χήνες, λανγγόνες, τρώγγες, νεροχελίδονα, αργυροπελεκάνοι, γλάροι, κ.ά.
4. Λiμνη Κερκiνη
Παραποτάμια χλωρίδα:

οξυές, δρυες, καστανιές, κρανιές, κ.ά.
Ορνιθοπανίδα:

ερωδιοί, χουλιαρομύτες, λαγγόνες, χαλκόκοτες, πάπιες, χήνες, κορμοράνοι, αργυροπελεκάνοι, ροδοπελεκάνοι, κ.ά.
5. Λίμνες Βόλβη κοι Λαγκαδά (Κορώνεια)
Παραποτάμια χλωρίδα:

πλατάνια, λεύκες, ιτιές, κρανιές, φτελιές, κ.ά.
Ορνιθοπανίδα:

σταχτοτσικνιάδες, πελεκάνοι, λευκοπελαργοί, χαλκίκοτες, γλαρίνια, κ.ά.
6. Λiμνη Μικρή Πρέσπα
Παραποτάμια χλωρίδα:

οστρυές, βελανιδιές, σφεντάμια, γαύροι, αγριοκυπάρισσα, δρύες,οξυές, αγριόλευκες, κ.ά.
Ορνιθοπανίδα:

αργυροπελεκάνοι, ροδοπελεκάνοι, ερωδιοί, κορμοράνοι, λαγγόνες, κ.ά.
7. Δέλτα ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους
Παραποτάμια χλωρίδα:

αρμυρίκια, λεύκες, ιτιές, κλήθρες, κ.ά.
Ορνιθοπανίδα:

αβοκέτες, σκυλοκούταβοι (μεσογειακοί γλάροι), ερωδιοί, κορμοράνοι, νεροχελίδονα, πάπιες, χήνες καλαμοκανάδες, φαλαρίδες, κ.ά.
8. 'Ελος Κουμπουρνού (Βάσσοβα)
Ορνιθοπανίδα:

καλαμοκανάδες, αβοκέτες, αγκαθοκαλημάνες, κ.ά.
9. Δέλτα ποταμού Νέστου
Παραποτάμια χλωρίδα
(και δάσος Κοτζά Ορμάν):

δρύες, φράξοι, φτελιές, κλήθρες, ιτιές, μουριές, κράταιγοι, κ.ά.
Ορνιθοπανίδα:

αγκαθοκαλημάνες, καλαμοκανάδες, ερωδιοί, ραλίδες, πάπιες, γλάροι, κ.ά.
10. Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Ορνιθοπανίδα:

φαλαρίδες, γλάροι καλαμοκανάδες,πορφυροτσικιάδες, κ.ά.
11. Λιμνοθάλασσα Κοτύχι

Ορνιθοπανίδα:

λαγγόνες, ερωδιοί, πάπιες, καλαμοκανάδες

Σημείωση

Από τους παραπάνω υγροβιότοπους έχουν ειδικότερη προστασία μόνο η Λίμνη Μικρή Πρέσπα, ως εθνικός δρυμός και ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Συνολική έκταση περιφερειακών ζωνών: 343.540 στρέμματα (34.354 εκτάρια)

Η έκταση των 11 υγροβιοτόπων δεν έχει ακόμα καθοριστεί επίσημα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, αν και έχει τελειώσει από το 1986 το πρόγραμμα οριοθέτησής τους. Η έκτασrι τους υπολογίζεται ότι είναι 400,000 στρέμματα περίπου (40.000 εκτάρια) ή 400 τ.χμ.

Υγροβιότοποι εκτός Σύμβασης Ραμσάρ

Δέλτα ή εκβολές ποταμών: Στρυμώνα, Αχέροντα, Καλαμά, Αχελώου, Εύηνου, Σπερχειού, Πηνειού Θεσσαλίας, Αλφειού, Ευρώτα.

Λιμνοθάλασσες: Αιτωλικού, Κλείσοβας, Διβάρι Πύλου, Κορισσίας Κερκύρας, Λευκάδας.Λiμνες: 'Αγρα, Βεγορίτιδα, Ζάχαρη Φλώρινας, Χειμαδίτιδα, Αλυκή Λήμνου.

Ελη: Αρτζάν Κιλκίς, Καλογριάς-Λάμιας Ηλείας, Μουστός 'Αστρους Κυνουρίας, Λιβάδι Λευκάδας.


© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved