Συντεταγμένες των βουνών

Ο επισκέπτης μας Ανδρέας μας έστειλε το εξής μύνημα:
"Στη σελίδα, όπου δίνετε τα στίγματα των βουνών και των κορυφών, δεν έχετε δώσει το DATUM του χάρτη απο τον οποίο πάρθηκαν αυτά τα στίγματα.Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο GPS".

Δεν είχαμε αναφέρει το datum, διότι, σύμφωνα με τις πηγές μας, το datum των πινάκων είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο, δηλαδή:
Geodetic datum: WGS-84 (World Geodetic System of 1984)
Coordinate system: geographic (longitude/latitude)
Units of measure: decimal degrees

Με την ευκαιρία όμως αυτή, ετοιμάσαμε ένα πληρέστατο κατάλογο συντεταγμένων όλων των Ελληνικών τοπωνυμίων, με index των συντομογραφιών και των συμβολισμών. Επειδή το αρχείο είναι πάρα πολύ μεγάλο για να δημοσιευθεί, μπορείτε να δείτε παρακάτω ένα δείγμα του, και να το κατεβάσετε σε μορφή .pdf. Επίσης, θα κατεβάσετε και το βοηθητικό index

Συντεταγμένες των βουνών


Τις συντεταγμένες των βουνών και κορυφών βρήκε και μας βοήθησε να αποκτήσουμε ο Δημήτρης Σταθάκος.

Οι συντεταγμένες των βουνών
Οι συντεταγμένες των κορφών
© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved