Οξυά

Του φίλου Μιλτιάδη Γκλέτσου
 
Η κορφή Σαράνταινα (1926μ.), όπως φαίνεται από το Κρίκελλο.© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved