Όλυμπος

ΕΟΣ Λιτοχώρου
photo chart movie


Κλικ για μεγέθυνση

Από το φυλλάδιο του ΕΟΣ Λιτοχώρου "Το βουνό των Θεών: ΟΛΥΜΠΟΣ"

map

Από τον ψηφιακό χάρτη Ολύμπου (Χαράδρα Ενιππέα) της Αναπτυξιακής Λιτοχώρου - Ολύμπου ΑΕ

map map
Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους D.T.M. και το ορθοφωτομωσαϊκό έχουν παραχθεί στον Φωτογραμμετρικό Σταθμό της LH systems DPW-770 της Γεωμετρικής Κατερίνης Α.Ε. Χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες κλίμακας 1:40.000 και τα προγράμματα Microstation 95 και Autocad 14. Τα φωτομετρικά μετρήθηκαν με τεχνολογία GPS σύο συχνοτήτων (WILD GPS System 200) της Γεωμετρικής Κατερίνης Α.Ε. Το σύστημα συντεταγμένων είναι το ΕΓΣΑ 87. Οι υψομετρικές καμπύλες είναι ανά 20 μέτρα στο προοπτικό και ανά 40 μέτρα στον χάρτη.


map© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved