Γεράνεια  


Μυθολογία Κατά την μυθική παράδοση ο Μέγαρος γιος του Δία και της νύμφης Σιθνίδας για να γλυτώσει από τον κατακλυσμό που έγινε τον καιρό του Δευκαλίωνα κατέφυγε στα άκρα της Γερανείας η οποία δεν είχε αυτή την ονομασία αλλά την πήρε επειδή ο Μέγαρος κολυμπούσε προς τις κορφές οδηγούμενος από τις κραυγές των γερανών που πετούσαν από πάνω του.

Κορφές Αέρας 1058
Ανώνυμη 1351
Μακρυπλάγι 1369

Διαδρομές Πύργος ΟΤΕ με αυτοκίνητο - Μακρυπλάγι


© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved