Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) logo
Διοικητικά στοιχεία
Σκοποί - Δραστηριότητες
2001: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Καταφύγια ΕΟΟΑ
Η Ιστορία της ΕΟΟΑ
Αρχείο: Στιγμιότυπα από το 1998
Αρχείο αποστολών
Αρχείο αγώνων
Αρχείο Π.Α.Σ. και βαλκανιάδων
Αρχείο Π.Ο.Σ.
Αρχείο συνεδρίων
Επεξηγήσεις όρων


Η Ιστορία της ΕΟΟΑ (πρώην Ε.Ο.Σ. - Ε.Ο.Χ.Ο. - Ε.Ο.Ο.Σ.)Στις 12 Σεπτεμβρίου 1927, στην κορυφή του Ολύμπου, 24 'Ελληνες, Γάλλοι και Ελβετοί ορειβάτες πήραν την απόφαση ίδρυσης και στην Ελλάδα Ορειβατικού Συνδέσμου. 'Ετσι ιδρύθηκε στις 7-3-1928, από τον άτυπο ορειβατικό όμιλο «Κούκοι», ο Ορειβατικός Σύνδεσμος Αθηνών για να ακολουθήσει η ίδρυση του Ορειβατικού Συνδέσμου Πατρών (27-6-1928). Οι 2 αυτοί σύλλογοι ίδρυσαν την 20-2-1930 τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο (Ε.Ο.Σ.), ο οποίος λειτούργησε ως Ομοσπονδία των ανά την Ελλάδα συνεχώς ιδρυομένων ορειβατικών σωματείων.


Με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και με την ευρύτατη διάδοση της ορειβασίας και χιονοδρομίας σε όλη τη χώρα (μέχρι το 1940 είχαν ιδρυθεί Τμήματα του Ε.Ο.Σ. και Ορειβατικές Ομάδες σε 43 πόλεις - σήμερα σε 60), η Πολιτεία αναγνώρισε τον Ε.Ο.Σ. ως εθνική ομοσπονδία που αντιπροσώπευε και εκπροσωπούσε αυτήν, για τα αθλήματα της ορειβασίας και χιονοδρομίας και έτσι με την ιδιότητα αυτή, της εθνικής εκπροσώπησης (σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες; συνέδρια κ.α.), ο Ε.Ο.Σ. έγινε μέλος των αντίστοιχων διεθνών οργανισμών : της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας (F.LS.) την 14-2-1936, της Διεθνούς 'Ενωσης Ορειβατικών Οργανώσεων (U.LA.A.) την 29-8-1936 και τώρα τελευταία (1-1-1985) της Ευρωπάίκής 'Ενωσης Ορεινής Πεζοπορίας (E.W.V.), ενώ από το 1953 συμμετέχει ενεργά σε Συμβούλια και Επιτροπές των Οργανισμών αυτών.


Παράλληλα με την ορειβασία και τη χιονοδρομία ο Ε.Ο.Σ. ασχολήθηκε και ανέπτυξε τόσο τη σπηλαιολογία, εξερευνώντας και μελετώντας (από το 1932) τουλάχιστον 100 αξιόλογα σπήλαια (μέλη του Ε.Ο.Σ. και του Φ.Σ. «ο Παν» ίδρυσαν το 1950 την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία), όσο και την προστασία της ορεινής φύσης, όπου πρωτοστάτησε (από το 1937) στην εκπόνηση νομοθεσίαο; και στη δημιcϋρrtίι~ των 2 πρώτων εθνικών δρυμών στην Ελλάδα ('Όλυμπος - Παρνασσός το 1938), ενώ έγινε και μέλος της Διεθνούς 'Ενωσης Προστασίας της Φύσης (LU.C.N.) την 23-10-1950 και συνέβαλε, με ενέργειες και μέλη του, στην ίδρυση το 1951 της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσεως.


Επίσης ο Ε.Ο.Σ. υπέδειξε προς την Πολιτεία την ανάγκη και πέτυχε (και νομοθετικά) τη δημιουργία ορεινών εγκαταστάσεων για τη διευκόλυνση των ορειβατών και χιονοδρόμων. 'Ετσι κατασκεύασε το 1930-31 το 1ο ορειβατικό καταφύγιο στον Όλυμπο (σήμερα η Ομοσπονδία διαθέτει 11 ιδιόκτητα καταφύγια, ενώ άλλα 52 είναι ιδιοκτησίας των Συλλόγων της). Οι δε μικροί χιονοδρομικοί αναβατήρες που εγκατέστησε (από το 1961) στα διάφορα βουνά για τη διεξαγωγή των αγώνων χιονοδρομίας, αποτέλεσαν τον πυρήνα δημιουργίας των σημερινών μεγίιλων χιονοδρομικών κέντρων της Ελλάδος.


Το 1940-41, στελέχη και μέλη των Τμημάτων του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου συγκρότησαν και διοίκησαν το Α' Τάγμα Χιονοδρόμων, ενώ πρόσφεραν σε αυτό τα ορειβατικά και χιονοδρομικά τους είδη. Κατά τη διάρκεια δε της Γερμανικής Κατοχής o Ε.Ο.Σ. πρόσφερε μεγάλο κοινωνικό έργο, διοργανώνοντας παιδtκές κατασκηνώσεις (1942-43-44), παιδικό πρεβαντόριο (1943-44), καθώς και παροχή συσσιτίων σε ομάδες πληθυσμού. Για τις δραστηριότητές του αυτές έχει τύχει ιδιαίτερης μνείας από το Γ.Ε.Σ., ενώ μέλη του έχουν βραβευθεί από κοινωνικούς φορείς.


Πρόεδροι και στελέχη των Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχουν συμμετάσχει στη διοίκηση οργανισμών, όπως στον Ε.Ο.Τ. (Πρόεδρος 1933-1935), στη Γ.Γ.Α. (Γενικός Γραμματέας 1962-1964 και Αναπληρωτής 1964-1966), στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (μέλος 1975-1977), στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (Αντιπρόεδρος - Γεν. Γραμματείς Ταμίας - μέλη 1935-1992), στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία (Πρόεδροι - Αντιπρόεδροι μέλη 1967-1999), στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητος (Πρόεδρος 1969-1972 & 1981-1984), καθώς και στην U.LA.A. (Αντιπρόεδρος 1973-1977).


Στα πλαίσια δε των ορειβατικών δραστηριοτήτων του ο Ε.Ο.Σ. αρχίζει να στέλνει ορειβάτες σε μεγάλα βουνά του εξωτερικού (από το 1935), να εκπαιδεύει αναρριχητές σε σχολές στην Ελλάδα (από το 1935) και στο εξωτερικό (από το 1956), να συμμετέχει ή να διοργανώνει αλπινιστικά κέντρα (από το 1963), να στέλνει σε σχολές του εξωτερικού ορειβάτες - χιονοδρόμους για εκπαίδευση στο ορειβατικό σκι και στη διάσωση (από το 1964), ενώ παράλληλα διοργανώνει πανελλήνιες σχολές αναρρίχησης (από το 1959) και χειμερινές σχολές ορειβασίας (από το 1963).


Στον τομέα της χιονοδρομίας ο Ε.Ο.Σ. έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, φροντίζοντας να εκπαιδεύει συνεχώς τους αθλητές, τόσο στις εδώ διοργανούμενες σχολές με ξένους προπονητές (από το 1933), όσο και σε ονομαστές σχολές του εξωτερικού και ταυτόχρονα να λαμβάνει μέρος σε διεθνείς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα και ολυμπιακούς αγώνες. 'Ετσι μέχρι το 1983 η Ομοσπονδία είχε διοργανώσει 43 πανελλήνια πρωταθλήματα χιονοδρομίας (1932-1983), 4 κύπελλα Ελλάδος (1980-1983), αναρίβμητους περιφερειακούς και ειδικούς αγώνες (από το 1932), 2 βαλκανικούς αγώνες (1974 & 1978), καθώς και 3 διεθνείς αγώνες (1954, 1967 & 1969), ενώ συμμετείχε σε 14 βαλκανικούς αγώνες (1968-1982), σε πολλούς διεθνείς αγώνες (από το 1936), σε 5 παγκόσμια πρωταθλήματα (από το 1962), καθώς και σε 9 Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980).


Επίσης η Ομοσπονδία, ως μέλος των διεθνών οργανισμών που είναι μέλος, έχει διοργανώσει στην Ελλάδα 4 Γενικές Συνελεύσεις της U.LA.A. (1953, 1962, 1970, 1978, ενώ θα διοργανώσει του 1999), 2 συνεδριάσεις του Συμβουλίου της U.LA.A. (1975, 1990), 6 συνεδριάσεις Επιτροπών της U.LA.A. (1980, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996), 1 διεθνές συνέδριο της F.LS. (1963) και 1 Γεν. Συνέλευση της E.W.V. (1988).


Μέλη των Ομάδων Διάσωσης που είχε δημιουργήσει συμμετείχαν ενεργά και με επιτυχία, τόσο σε δεκάδες ορειβατικά ατυχήματα (από το 1931), όσο και σε ατυχήματα εθνικού επιπέδου, π.χ. ανεύρεση ναυαγών στα απόκρημνα Αντικύθηρα (1978), ανεύρεση καταπεσόντων αεροπλάνων στη Δίρφη (1956), στην Ορθρη (1991), στα Πιέρια (19971 κ.α. Για την πληροφόρηση των Σωματείων και των μελών τους η Ομοσπονδία έχει εκδόσει 3 επετηρίδες (1930-31, 1946 & 1947-48), 9 βιβλία για ορειβασία, αναρρίχηση, μονοπάτια, πανίδα κ.ά., αρκετά φυλλάδια και κανονισμούς αγώνων και εκδηλώσεων, καθώς και 243 τεύχη περιοδικού με τίτλο «το βουνό» (1934-1965), με άρθρα επιστημονικού, ορειβατικού και χιονοδρομικού περιεχομένου που υπογράφουν μέλη της Ακαδημάίκοί και Καθηγητές Πανεπιστημίου και που ακόμα και σήμερα αποτελούν σημείο αναφοράς και εγκυρότητας.


Το 1977 ο Ε.Ο.Σ. μετονομάστηκε σε Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας και Ορειβασίας (Ε.Ο.Χ.Ο.), ενώ μετά τη μεταβίβαση (το 1983) του αθλήματος της χιονοδρομίας στη νεοϊδρυθείσα Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, μετονομάστηκε το 1985 σε Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων (Ε.Ο.Ο.Σ.), μέχρι το 1996 που μετονομάστηκε τελικά σε Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).


Η Ακαδημία Αθηνών στη Συνεδρία της 30-12-1980 βράβευσε την Ομοσπονδία για την επί 50ετία προσφορά της στην ορειβασία - χιονοδρομία και εν γένει στον αθλητισμό.


Η Ε.Ο.Ο.Α. είναι αθλητική ομοσπονδία που εποπτεύεται, ελέγχεται και επιχορηγείται από τη Γ.Γ.Α. και εκπροσωπεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις δραστηριότητες της ορειβασίας (αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός, ιμαλάίσμός), το άβλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης και το άθλημα του ορειβατικού σκι, ενώ ως δευτεροβάθμιο όργανο ασκεί εποπτεία σε 83 σωματεία - μέλη της που είναι διασκορπισμένα σε 36 νομούς της χώρας.


Στα μέλη των Σωματείων της παρέχει συνεχή εκπαίδευση, είτε διοργανώνοντας κάθε χρόνο σχολές ορειβασίας διαφόρων επιπέδων, είτε στέλνοντας έμπειρα στελέχη για μετεκπαίδευση σε σχολές και εκδηλώσεις του εξωτερικού, ενώ για την ειδικότερη εκπαίδευση των αθλητών φροντίζει να διοργανώνει σχολές και σεμινάρια.


Από τις διάφορες σχολές έχουν αποφοιτήσει 39 εκπαιδευτές και 60 βοηθοί εκπαιδευτές ορειβασίας, 6 εκπαιδευτές και 6 βοηθοί εκπαιδευτές ορειβατικού σκι, ενώ, λόγω της ευχέρειας που της παρέχει η νομοθεσία, έχει ονομάσει 36 οδηγούς ελληνικών βουνών και έχει πιστοποιήσει τα διπλώματα 30 συνοδών μέσου βουνού και 16 προπονητών ορειβασίας.


Για το άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης η Ομοσπονδία διοργανώνει πανελλήνια πρωταθλήματα (από το 1990), αγώνες κυπέλλου (από το 1993) και περιφερειακούς αγώνες (από το 1998), ενώ συμμετέχει σε βαλκανικούς αγώνες (από το 1997), καθώς και σε αγώνες παγκοσμίων πρωταθλημάτων και κυπέλλου (από το 1994). Με το άθλημα, που είναι ερασιτεχνικό και ατομικό (8 κατηγορίες), ασχολούνται σήμερα 356 αθλητές και αθλήτριες από 32 Σωματεία διασκορπισμένα σε 18 νομούς της χώρας.
Επίσης για το άθλημα του ορειβατικού σκι η Ομοσπονδία διοργανώνει πανελλήνια πρωταθλήματα (από το 1992) και αγώνες κυπέλλου (από το 1995), βαλκανικούς αγώνες (1997 & 1999), καθώς και διεθνείς (1996, 1998 & 1999), ενώ συμμετέχει σε βαλκανικούς αγώνες (1998) και σε διεθνείς (από το 1995). Με το άθλημα, που είναι ερασιτεχνικό, ομαδικό αλλά και ατομικό (4 κατηγορίες), ασχολούνται σήμερα 55 αθλητές και αθλήτριες από 16 Σωματεία διασκορπισμένα σε 9 νομούς της χώρας.


Στον τομέα της ορειβασίας - αναρρίχησης, όπου δεν γίνονται αγώνες, αλλά αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, έχει διοργανώσει 58 πανελλήνιες ορειβατικές συγκεντρώσεις σε διάφορα βουνά (από το 1936), 10 πανελλήνιες αναρριχητικές συναντήσεις σε διάφορα πεδία (από το 1988), 2 ορειβατικές βαλκανιάδες (1977 & 1981), 1 αναρριχητική βαλκανιάδα (1996), 3 διεθνείς αναρριχητικές συναντήσεις (1986, 1991 & 1998), ενώ έχει συμμετάσχει στις υπόλοιπες 7 ορειβατικές βαλκανιάδες (1975-1983) και στις υπόλοιπες 2 αναρριχητικές βαλκανιάδες (1997-1998).


Αυτό βέβαια που «μετράει» διεθνώς είναι οι επιτυχημένες ορειβατικές αποστολές στα μεγάλα ορεινά συγκροτήματα του κόσμου, αλλά και οι προσπάθειες σε κορυφές πάνω από 7.500μ., καθώς και οι αξιόλογες αναρριχητικές διαδρομές στα διεθνούς φήμης αναρριχητικά πεδία, κυρίως των Άλπεων. Τέτοιου είδους αθλητικές δραστηριότητες υπάρχουν πάμπολλες και έχουν γίνει από διοργανούμενες ή επιχορηγούμενες αποστολές της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων της, αλλά και των μελών τους. Από το 1935 έχουν γίνει περίπου 150 ορειβατικές αποστολές σε 75 βουνά σε 5 ηπείρους, ενώ οι αναρριχητικές διαδρομές σε 70 περίπου βουνά της Ευρώπης ξεπερνούν τις 600.


Στον τομέα της πεζοπορίας και για την εξηπηρέτηση των Ευρωπαίων και Ελλήνων πεζοπόρων, η Ομοσπονδία έχει φροντίσει για τη χάραξη και σήμανση 4.000 χιλ. μονοπατιών μεγάλων διαδρομών, όπως είναι τα 2 ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε4 και Ε6, που διασχίζουν την Ελλάδα από βορρά προς νότο και από δύση προς ανατολή αντίστοιχα, καθώς και τα 15 εθνικά μονοπάτια που ενώνουν σημαντικές ορεινές και αρχαιολογικές περιοχές της Ελλάδος.


Ολες οι ορειβατικές-αναρριχητικές και αθλητικές δραστηριότητες των Συλλόγων-μελών αξιολογούνται από την Ομοσπονδία, βάσει ενός συστήματος αξιολόγησης (βαθμολογούνται 150 περιπτώσεις 10 κατηγοριών δραστηριοτήτων) και τα σωματεία κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν, που αποτελούν και τη βάση της επιχορήγησής τους από τη Γ.Γ.Α.
Μάρτιος 1999© Copyright Oreivatein 1997-2017 - All rights reserved